top of page

Behandelingen

Parodontologie Brugge

Parodontologie

Parodontologie is een erkende specialisatie binnen de tandheelkunde. Hierbij wordt gefocust op de steunweefsels rondom de tanden, namelijk het tandvlees en het kaakbot. Deze twee structuren maken deel uit van het parodontium. ​Een gezond parodontium is essentieel voor het behoud van de tanden op lange termijn en voor een goede algemene gezondheid. Een degelijke screening op basis van tandvleesmetingen en eventuele bijkomende radiografieën zijn hierbij primordiaal. ​In de praktijk behandelen we tandvleesinfecties in verschillende vormen en gradaties. Deze worden meestal gekenmerkt door bloedend, rood en gezwollen tandvlees. De symptomen zijn niet altijd zichtbaar waardoor tandvleesontstekingen vaak onopgemerkt aanwezig kunnen zijn. ​Wanneer een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees te lang aanhoudt, kan deze zich vaak pijnloos uitbreiden in een diepere en uitgebreide tandvleesinfectie, genaamd parodontitis. Hierbij wordt het onderliggend kaakbot aangetast. In latere stadia manifesteert dit zich in losstaande tanden, het onstaan van grotere ruimtes tussen de tanden, terugtrekkend en/of loshangend tandvlees, etc.

MUCO-GINGIVALE CHIRURGIE BRUGGE

Muco-gingivale Chirurgie

Tal van muco-gingivale chirurgie of tandvleescorrecties worden uitgevoerd in de praktijk.  Gingivectomie en klinische kroonverlenging: Tandvleeshypertrofie of overtollig tandvlees kan leiden tot esthetische problemen onder de vorm van korte en kleine tanden. Dit wordt veroorzaakt doordat het tandvlees te veel van de tandkroon bedekt. Tevens kan overtollig tandvlees het poetsen bemoeilijken. Bij een gingivectomie wordt het overschot aan tandvlees weggenomen.  Bij een klinische kroonverlenging wordt ook het overtollig tandvlees weggenomen en wordt bijkomend een lichte botcorrectie uitgevoerd. Dit wordt toegepast om een meer symmetrisch en harmonisch tandvleesniveau te bekomen.  Recessiebedekkingen: Bij terugtrekkend tandvlees kunnen de tandwortels bloot komen te liggen. Dit kan leiden tot zowel estethische als functionele problemen zoals moeilijkheden bij het poetsen en een verhoogde gevoeligheid en vatbaarheid voor infecties.  Bij een recessiebedekking wordt het verloren gegane tandvlees weer opgebouwd.

IMPLANTOLOGIE BRUGGE

Implantologie

Verloren gegane tanden kunnen vervangen worden door implantaten. Een implantaat is een titanium of zirconium kunstwortel die in het kaakbeen wordt geplaatst.  ​Wanneer u één tand mist, kan deze vervangen worden door één implantaat. Vervolgens kan  uw tandarts op het implantaat een implantaatskroon plaatsen. Wanneer u meerdere tanden mist, kan een brug worden geplaatst op meerdere implantaten. Wanneer u een niet-stabiele prothese heeft, kan het plaatsen van implantaten de stabiliteit verbeteren.  Deze chirurgische ingreep wordt uitgevoerd in de praktijk en is in het algemeen een kleine ingreep met weinig post-operatieve ongemakken. Deze ingreep wordt enkel uitgevoerd bij patiënten met een goede algemene gezondheid en gezond tandvlees.

001-x-ray.png

Radiologie

De praktijk is uitgerust met de meest recente digitale beeldvorming. Deze helpt de parodontoloog bij het stellen van de correcte diagnose. Voor het plaatsen van een implantaat wordt steeds een 3D CBCT-scan gemaakt. Deze scan dient om de optimale chirurgische planning op te stellen op basis van de kwaliteit en de volumes van het bot. In specifieke en meer complexe gevallen kan de digitale planning worden omgezet naar een chirurgische boormal. Dit geeft als voordeel dat de implantaten uiterst nauwkeurig kunnen worden geplaatst.

005-tooth-6.png

Extractie + L-PRF

In de praktijk worden éénvoudige en complexe tandextracties uitgevoerd (“het trekken van tanden”). Deze worden altijd zo atraumatisch mogelijk uitgevoerd met respect voor het aanliggende bot en tandvlees. Wanneer op deze plaats de tand dient te worden vervangen (dmv een conventionele brug of implantaat), wordt meestal gebruik gemaakt van de l-prf methode. Hierbij wordt bloed afgenomen bij de patiënt.  Vervolgens wordt het bloed gecentrifugeerd. Het eindproduct na de centrifugatie is een slijmerige massa, die wordt verwerkt tot membranen. Deze membranen zijn in feite een “verbeterde bloedklonter” doordat deze zijn opgebouwd uit een verhoogde concentratie van fibrine, witte bloedcellen en geactiveerde bloedplaatjes. Wanneer deze worden aangebracht in de extractieholte, zorgt dit voor een verbeterde heling met minder post-operatieve pijn en een verlaagd risico op infectie.

033-breath.png

Halitosis

Halitosis, ook wel bekend als slechte adem, kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Bij 95% van de patiënten ligt de oorzaak van de slechte ademgeur in de mond. Halitosis kan veroorzaakt worden door parodontitis, tongbeslag, droge mond, voedsel of een combinatie van deze factoren. Bij minder dan 5% van de patiënten wordt Halitosis veroorzaakt door neus-keel-oor problemen en maagproblemen.  Om halitosis te voorkomen, is het belangrijk om een goede mondhygiëne te handhaven door tweemaal daags (interdentaal) te poetsen en regelmatig een tandheelkundige controle in te plannen. Als u tekenen van halitosis ervaart, zoals een slechte adem die niet verdwijnt, kan u contact opnemen met Paro Loppem voor een diagnose en behandeling.

026-dental-1.png

Restauratieve Tandheelkunde

De laatste jaren is tandslijtage aan het toenemen. Meestal zien we als oorzaak knarsen en/of erosie door zure voeding/dranken. Belangrijk is om de oorzaak van de tandslijtage eerst aan te pakken. Door het gebit volledig op te bouwen en zo de beet te verhogen kunnen we deze slijtage herstellen. Dit kan met composiet (vullingsmateriaal) en/of met porselein gedaan worden. Aan de hand van klinische foto's en een 3D-scan van de mond wordt alles voorbereid. De opbouw gebeurt in verschillende fases. De oude vullingen worden eerst uit de tanden verwijderd en vervangen. Daarna wordt het gebit aan de hand van individuele malletjes opgebouwd. Composiet is eenvoudig en voordelig. Indien de tanden te veel slijtage vertonen, kan er met porselein gewerkt worden. Dit materiaal is duurzamer dan composiet. Er worden dan volledige of partiële kronen gecementeerd op de tanden. Indien de huidige beet niet toelaat om adequaat herstel te voorzien, kan er een orthodontische voorbereiding nodig zijn. Hierbij gaan we aan de hand van individuele malletjes de beet eerst corrigeren. Om het gebit te beschermen wordt er een knarsbeugel gemaakt die 's nachts gedragen wordt.

018-dental-4.png

Esthetische Tandheelkunde

Indien de beet achteraan goed zit, kan er in het front een esthetische behandeling plaatsvinden. Enerzijds kan het gebit gebleekt worden met individuele blekingsmalletjes die thuis gedurende een aantal weken gedragen worden. Anderzijds kunnen er zowel met composiet (vullingsmateriaal) als porselein facetten gemaakt worden. Aan de hand van klinische foto's en een 3D-scan van de mond wordt alles voorbereid. Indien de facetten in het labo gemaakt worden, kan er daar een kleurbepaling plaatsvinden. Indien nodig kan mits een orthodontische voorbereiding de tanden eerst recht gezet worden voor de facetten geplaatst worden.

027-dental.png

Slaaptandheelkunde

Indien u last heeft van slaapgerelateerde ademhalingsproblemen of snurken, kan slaaptandheelkunde een oplossing bieden. Na een slaaponderzoek kan uw behandelende arts, gespecialiseerd in obstructieve slaapapneu (OSAS), u adviseren om een Mandibulair Advancement Device (MAD) of Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) te laten maken. Een MAD/MRA is een op maat gemaakte professionele beugel die u tijdens het slapen draagt. Aan de hand van klinische foto's en een 3D-scan van de mond wordt de beugel voorbereid in de praktijk. De beugel houdt uw onderkaak tijdens het slapen in een voorwaartse positie, waardoor de tong en de zachte weefsels in de keel de luchtweg niet blokkeren. Hierdoor wordt snurken verminderd en verbetert de ademhaling. De patiënt kan hierdoor opnieuw genieten van een goede nachtrust. Een goede nachtrust is essentieel voor uw algehele gezondheid en welzijn. Als u snurk- of slaapproblemen ervaart, aarzel dan niet om professioneel advies in te winnen en mogelijke behandelingsopties te verkennen, zoals een MAD/MRA. Een goede nachtrust kan een wereld van verschil maken voor uw energieniveau en kwaliteit van leven.

006-tooth-5.png

Professionele gebitsreiniging

Bij een professionele gebitsreiniging verwijdert de tandarts of mondhygiënist aanwezige tandsteen, tandplaque en mogelijke verkleuringen die zich boven het tandvlees bevinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het GBT-protocol (Guided Biofilm Therapy). Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van laag-abrasieve poeder in een airpolisher om eerst de tandplaque en aanslag te verwijderen. Vervolgens wordt op een gerichtere manier tandsteen verwijderd. Deze methode wordt door de patiënt als pijnloos en aangenamer ervaren in vergelijking met een klassieke reiniging. Verder voeren de tandarts en mondhygiënist een screening uit van het tandvlees om mogelijke tandvleesontstekingen te detecteren en geven de tandarts en mondhygiënist gepersonaliseerde poetsinstructies aan de patiënt.

bottom of page