top of page

Voor de patiënt

PARODONTOLOOG BRUGGE

Afspraak maken

We werken enkel op afspraak. Afspraken kunnen online via het platform Doctena of telefonisch gemaakt worden op het nummer 050/12 33 22. De praktijk is elke weekdag telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren, uitgezonderd op woensdag.

Lees hier meer over de maatregelen die wij nemen omtrent COVID-19.

PARODONTOLOOG BRUGGE

Doorverwijzing

In de praktijk worden patiënten behandeld die worden doorverwezen door hun algemeen tandarts of huisarts.

Uiteraard kunt u ook op eigen initiatief een afspraak maken.

In de praktijk worden enkel parodontale en implantologische behandelingen aangeboden en dus geen algemene 

tandheelkundige behandelingen.

PAROTONTOLOGIE BRUGGE

1e consultatie

Tijdens de eerste consultatie verzoeken we u uw identiteitskaart, en eventuele medicatielijst mee te brengen.

In het kader van de Covid-19 maatregelen, vragen we u om uw tanden reeds te poetsen voordat u naar de praktijk komt.

Indien er recent radiografiën genomen zijn, is het aan te raden deze per mail aan ons te bezorgen.

PARODONTOLOGIE BRUGGE

Naar de praktijk

De praktijk is vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer.

 

Met de wagen

De praktijk ligt op 1 min rijden van de afrit 7 Zedelgem / Loppem (E40/A10), vlakbij verkeerswisselaar E40/E403 en langs de as Torhout -  Zedelgem - Brugge. 

Er zijn achteraan het gebouw 5 parkeerplaatsen voor Paro Loppem. U rijdt links van het gebouw om tot aan de parkeerplaatsen te komen.

Openbaar vervoer

U kunt de praktijk bereiken via buslijnen 72, 74, 94 of 99 van De Lijn. U kan afstappen aan halte 'Station Loppem'. De praktijk bevindt zich op 200m wandelen van de bushalte.

De praktijk bevindt zich op het gelijkvloers en is aangepast aan andersvaliden.

PARO BRUGGE

Tarieven

De praktijk is geaccrediteerd en gedeconventioneerd.

Betalingen verlopen steeds cash of elektronisch via Bancontact. We aanvaarden geen credit cards.

PARO BRUGGE

Annulatie

Indien u de afspraak niet kan nakomen, vragen we u om zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

 

Bij een laattijdig annuleren (minder dan 48u op voorhand) kan een forfaitair bedrag in rekening worden gebracht.

202202 KK ParoLop 14.jpg

Praktijkinformatie

Naam en voornaam: Favril Charlotte 

Bijzondere beroepstitel: Tandarts-specialist in de Parodontologie & Implantologie - Tandarts

RIZIV-nummer: 3-14112-71-006

Ondernemingsnummer innende instantie: 

BE 0697.918.364
Rechtsvorm: BV

Adres maatschappelijke zetel innende instantie: Autobaan 7/0001, 8210 Loppem
Praktijkadres: Autobaan 7/0001, 8210 Loppem
Telefoonnummer: 050/12 33 22
Website: www.paroloppem.be
Op website vermeld e-mailadres: info@paroloppem.be
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: KBC-verzekeringen
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Praktijkinformatie

Naam en voornaam: Bernard Lauren   

Bijzondere beroepstitel: Tandarts

RIZIV-nummer: 3-13100-16-001 

Ondernemingsnummer innende instantie:

BE 0697.918.364
Rechtsvorm: BV

Adres maatschappelijke zetel innende instantie: Autobaan 7/0001, 8210 Loppem
Praktijkadres: Autobaan 7/0001, 8210 Loppem
Telefoonnummer: 050/12 33 22
Website: www.paroloppem.be
Op website vermeld e-mailadres: info@paroloppem.be
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Toezichthoudende autoriteiten

Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

bottom of page